Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

Opplandsarkivet

Opplandsarkivet avdeling Maihaugen har som oppgave å bevare privatarkiv fra kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. 

Arkivet holder til i historiske lokaler i Byen i friluftsmuseet, og ble etablert i 1981. Les mer på Opplandsarkivet avdeling Maihaugens egne nettsider