Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

Kongelige skatter

Frimerker fra kong Olav Vs frimerkesamling.

Tidligere utstilling

Tidspunkt
24. april – 9. okt 2016

Frimerkene har blitt gitt han i gave opp gjennom årene, og viser utvalgte unike objekter. Samlingen er på utlån fra Det kongelige hoff.

Samlingen består av flere gaver kong Olav V har fått i ulike sammenhenger. I utstillingen vil dere blant annet få se frimerkeutklipp fra dronning Alexandra til kronprins Olav, og et album gitt ut til bryllupet mellom fyrst Rainier av Monaco og Hollywood-stjernen Grace Kelly, signert av hovedpersonene selv.

Kong Olav hadde også et slektstre bestående utelukkende av frimerker som du kan se på utstillingen som er laget av Norges Postmuseum.

Besøk utstillingen i Sandvigsalen. 

Les om våre andre utstillinger her.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"