Tre ulike malerier av av frukt, blomster og mugger.
Malerier av Bjørn Erik Kampen. Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Bjørn Erik Kampen – Retrospektiv utstilling 1961–2018

Malerier av kunstner og malerikonservator Bjørn Erik Kampen.

Tidligere utstilling

Tidspunkt
16. sept – 25. nov 2018

Utstillingen åpner søndag 16. september kl. 14.00.

En av årets siste satsinger på Maihaugen er en retrospektiv maleriutstilling med Bjørn Erik Kampen, lokal kunstner og mangeårig malerikonservator ved museet. 

Maihaugen stiller ut flere verker fra Kampens produksjon, fra de tidligste på slutten av 1960-tallet, og frem til i dag. Utstillingen, som er en salgsutstilling, viser bredden i Kampens utvikling. 

Bjørn Erik Kampen fikk sin utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og etter fire år der var han utdannet som reklametegner.

Som lærling som teknisk konservator hos Riksantikvaren fikk han gjennom seks år opplæring i de forskjellige sidene ved å være malerikonservator, inkludert studier i kunsthistorie.

Kampen har alltid hatt en stor interesse for kunstbøker, særlig fra renessanse og barokk. Dette har også satt sine spor i hans egne malerier.

Maleriene har et vidt spenn, fra landskap til sarte portretter og fra blomsterbilder til stilleben. Vi finner oljemalerier, men også akvarell og gouache.