Ulike gjenstander fra Maihaugens samling.
Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Impulser blir Maihaugens nye hovedutstilling. Her får du se nesten 1000 av de viktigste gjenstandene i museets samling.

Ny hovedutstilling

Tidspunkt
Åpner 23. oktober 2020

Utstillingen spenner bredt: Fra 1700-tallets folkekunst i Gudbrandsdalen til våpen fra Skottetoget i 1612, fra staslige sleder til lekebiler, fra middelalderes kirkekunst til 1900-tallets Lunde-møbler, fra drakt og billedvev til verdens eldste revolver og fra Maldonis lirekasse til familien Moes figurteater. Dette er bare noen eksempler fra Maihaugens rike gjenstandssamling.

Se også: Maihaugens samling i Digitalt Museum.

Impulser fra verden

Det gjennomgående temaet i utstillingen er impulser og kontakt over landegrenser. Gudbrandsdalen og innlandet har ofte blitt karakterisert som steder med lite kontakt med utenomverdenen, og hvor folk i mindre grad fikk impulser utenfra. Maihaugens samling tegner et annet bilde.

Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader og rutaliv. Impulsene har kommet til oss enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Her inspirerte de til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkerne, tolkningen til lokale kunstnere og deres mulighetsrom i materialtilgang og økonomi. Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.

Nye skatter

Mange av skattene vi viser i utstillingen har ikke vært vist for publikum på mange år, og enkelte gjenstander vil være helt nye for museumsgjestene.

Impulser dekker nærmere 800 kvadratmeter og blir et stort nytt helårstilbud på Maihaugen. Vi ser fram til at de viktigste delene av samlingen nå får sin permanente utstillingsplass til glede for lokalbefolkning og tilreisende fra hele verden. 

 

Bidragsytere: 
Sparebankstiftelsen DNB
Stiftelsen UNI 
Innlandet fylkeskommune 
Kulturdepartementet