Mann i busserull leser avis utenfor 1940-tallshuset.
Foto: Jørgen Skaug

Presse