Plakat fra Postmuseet Maihaugen, Lillehammer
Foto: Maihaugen

Post underveis

Utstilling om Postens historie i Postgården, hvor du også møter en ekte postmester. 

Fra
12. juni

Til
31. august

Tidspunkt
Hele dagen

Utstillingen "Post underveis" tar for seg Postens historie gjennom nesten 370 år, fra den tiden brev ble sendt med egne kurerer og til i dag da mye informasjon kun sendes elektronisk per e-post eller sms.

I første etasje er det innredet postkontorer fra forskjellige perioder, helt fram til "Post i butikk"-konseptet. Postmuseet er i sommersesongen bemannet med postpensjonister. Maihaugens postkontor har fått eget stempel, og du kan poste brev her.

Postverket var en aktiv filmprodusent. Noen av filmene som ble laget vises i filmrommet i første etasje.

I andre etasje kan du vandre gjennom tablåer fra postens historie. Møt Hannibal Sehested som på kong Christian IVs vegne organiserte postvesenet i Norge i 1647. Møt en postfører med postførerverge, et våpen som både var skyte- og stikkvåpen. Møt landpostbudet på hjemmebesøk og se hvilke transportmidler posten har brukt gjennom tidene. Gå inn i vår tid og se mangfoldet av kommunikasjonsmidler vi kan benytte oss av. Hva er Postens rolle i dag?

I andre etasje har vi også en liten kunstutstilling, Postens historie sett med kunstnerøyne.

Se flere utstillinger.

Se oversikt over dagsprogram i "Hva skjer-kalenderen"