Falkenbergbutikken

Butikkens interiør er fra tidlig 1900-tall og opprinnelig tilhørte det Falkenbergbutikken som lå i Jernbanegata på Lillehammer.

Johan Falkenberg overtok et garveri på Vingnes i Lillehammer i 1902. Samtidig åpnet han en forretning litt ovenfor jernbanestasjonen. Her ble det drevet handel med huder, skinn, seletøy og skomakerartikler.

Denne forretningen ble drevet fram til 1987.  

 Eksteriørbilde fra de historiske butikkene Falkenberg og Avlangrud på Maihaugen, Lillehammer

I den historiske butikken Falkenberg kan du finne de spesielle gavene. Foto: Kåre Hosar/Maihaugen.

 Folk kledd i historiske klær utenfor butikken Falkenberg på Maihaugen, Lillehammer

Det er liv i gata utenfor Falkenberg. Foto: Maihaugen