Du er her: Maihaugen: Norges Olympiske Museum: Om museet

Om museet

Norges Olympiske Museum (NOM) i Håkons Hall på Lillehammer ble offisielt åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja 27.11.97.
Egil Danielsen forteller Kongen og Dronningen om Melbourne 1956. Foto: Scanpix

NOM ble opprettet som privat stiftelse 10.05.95 med grunnkapital på 60 000 kroner. Museets formål er å samle, bevare, formidle, dokumentere og drive forskning i materiale fra den olympiske historie, med hovedvekt på norsk olympiske historie og norsk idrettshistorie generelt.

Stiftelsen skal selv stå for oppbygging av museet og skal selv være eier eller låntaker av alle museumsgjenstander som skaffes til utstillingene. Stiftelsen kan overlate til andre organer å drive museet i henhold til egen avtale om dette.

Stiftelsen ledes av et styre på fem personer som er oppnevnt med to medlemmer fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og ett medlem fra Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og Maihaugen. NIF har i alle år hatt stiftelsens leder.

NOM ble etter egen avtale konsolidert med Maihaugen 01.01.06. Stiftelsen Norges Olympiske Museum vedtok 09.05.06 å skifte av navn til Norges Olympiske Samlinger (NOS). NOS står fortsatt som eier av NOMs gjenstandssamling. Maihaugen har overtatt driftsansvar for NOM og arbeidsgiveransvar for ansatte.

Norges Olympiske Museum er Nord-Europas eneste museum som viser hele OL-historien fra Antikken og frem til i dag.

Arkitekt for utstillingene er Gudmundur Jonsson Arkitektkontor, Oslo

Les mer om utstillingene