Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 05 76 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Folkekunststipend til håndverksstipendiat

25. mars slapp Norsk Kulturråd den hyggelige nyheten om at vår tidligere håndverksstipendiat i bunadtilvirkerfaget, Mona Løkting, hadde fått toårig arbeiddstipend innen kategorien Folkekunst.


Les mer

Utlysning av stillinger som håndverksstipendiat

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stillinger som stipendiat i tradisjonelt håndverk. Stipendiatperioden er tre år. Vi søker handverkere med solid faglig bakgrunn, svennebrev / fagbrev, eller tilsvarende, i tillegg til flere års praksis ut over læretiden.


Les mer

Jubel for håndverksstipendiatene

Norsk håndverksinstitutt kan igjen legge til rette for videreføring av håndverkskunnskap og spesialisering på et høyt utøvende nivå når regjeringen nå foreslår å gjøre stipendiatordningen for håndverkere permanent.


Les mer

Modellbygger

På Stange, like ved E6, ligger industribedriften Furnes Jernstøperi AS. Her produseres det kumlokk, IT-kummer og andre produkter for ferdselsområder utendørs, såkalt gategods.


Les mer

Fire dager med panel og listverk

Norsk byggeskikk er mer enn tømmervegger og torvtak, og i mange eldre bygninger både i by og bygd kan vi finne snekkerhåndverk av svært høy kvalitet. Alt utført med håndverktøy.


Les mer

Internasjonal heder til Norsk håndverksinstitutt

I forbindelse med den store tradisjonshåndverks- og restaureringsmønstringen Denkmal Leipzig i Tyskland nå i november 2014 mottok Norsk håndverksinstitutt internasjonal heder: Selve Gullmedaljen for sitt arbeid for å bevare og videreføre tradisjonell håndverkskunnskap.


Les mer

Bruk av lokalprodusert kalk for gjenoppbygging av håndverkskunnskap

Tidligere ble omfattende kunnskap om kalk videreført fra erfarne håndverkere til yngre på ulike byggeplasser. Det er i dag behov for å bygge opp kunnskap om kalkmørtler på nytt.


Les mer

Bygningsvernkongressen 2014

Fra 2. – 5. september ble den første Bygningsvernkongressen arrangert på Norsk folkemuseum. Håndverksinstituttet var delaktig i fem teorisesjoner og ansvarlig for fire praksissesjoner.


Les mer

Sletthogging av tømmer med sideskjefta bile

Kunnskap om tidligere tiders arbeidsmetoder er viktig for bygningsvernet, og også for å forstå den rike og varierte gjenstandskulturen som er knytet til tømmermannsfaget.


Les mer

Kråkesølvbroderier innen samiske klesdraktstradisjoner.

Dokumentasjonsprosjektet foregår på Kjækan skole i Kjækan, Kvænangen kommune i Troms.
Her dokumenteres søm av belte med kråkesølvbroderi som er en gjenopptatt teknikk.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Handverksnett

Handverksnett setter fokus på tradisjonshandverk. Her finner du oversikt over aktuelle kurs, erfaringer, prosjekter og annen faglig informasjon.


Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift