Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 28 89 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Håndverksstipendiatene 2015 er Gry Grindbakken og Øystein Myhre

I Statsbudsjettet for 2015 har Regjeringen gjeninført ordningen for stipendiater i håndverk. Det betyr at Norsk håndverksinstitutt kan legge til rette for videreføring av håndverkskunnskap og spesialisering på et høyt utøvende nivå.


Les mer

Folkekunststipend til håndverksstipendiat

25. mars slapp Norsk Kulturråd den hyggelige nyheten om at vår tidligere håndverksstipendiat i bunadtilvirkerfaget, Mona Løkting, hadde fått toårig arbeiddstipend innen kategorien Folkekunst.


Les mer

Modellbygger

På Stange, like ved E6, ligger industribedriften Furnes Jernstøperi AS. Her produseres det kumlokk, IT-kummer og andre produkter for ferdselsområder utendørs, såkalt gategods.


Les mer

Fire dager med panel og listverk

Norsk byggeskikk er mer enn tømmervegger og torvtak, og i mange eldre bygninger både i by og bygd kan vi finne snekkerhåndverk av svært høy kvalitet. Alt utført med håndverktøy.


Les mer

Bruk av lokalprodusert kalk for gjenoppbygging av håndverkskunnskap

Tidligere ble omfattende kunnskap om kalk videreført fra erfarne håndverkere til yngre på ulike byggeplasser. Det er i dag behov for å bygge opp kunnskap om kalkmørtler på nytt.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Stipendiater i håndverk

Norsk håndverksinstitutt organiserer en treårig stipendiatordning. Ordningen er basert på handlingsbåren kunnskap og gir kvalifisering ut over videregående nivå.


Les mer

Små håndverksfag

Gjennom sekretariatet (SSV) arbeider Norsk håndverksinstitutt med å opprettholde og styrke fag som regnes som små og verneverdige.


Les mer

Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift