Norsk håndverksinstitutt

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Telefon: 61 05 76 00
Telefaks: 61 05 76 01
E-postadresse: post@handverksinstituttet.no

 

 

Bygningsvernkongressen 2014

Fra 2. – 5. september ble den første Bygningsvernkongressen arrangert på Norsk folkemuseum. Håndverksinstituttet var delaktig i fem teorisesjoner og ansvarlig for fire praksissesjoner.


Les mer

Hvordan styrker og utvikler vi Løfte håndverket videre?

Etter fem års drift av nettverket Løfte håndverket, rettet vi søkelyset mot oss selv og nettverket på vårens seminar på Maihaugen 23. mai. Hva er gjort? Hvor trykker skoen? Hva bør skje? 


Les mer

Håndverkskunnskap i Nederland

Håndverksinstituttets Eivind Falk var invitert til Tilburg i Nederland helgen 14-16 mars for å fortelle om hvordan det arbeides med videreføring av håndverkskunnskap i Norge.


Les mer

Skogfinsk flettverk i fokus

Gjennom et samarbeid mellom Norsk Skogfinsk Museum, Skogmuseet og Norsk håndverksinstitutt har vi etablert et prosjekt med målsetting om å kartlegge flettverkstradisjoner i skogfinske områder.


Les mer

Leve kulturarven!

Den 25.november lanserte Norsk håndverksinstitutt i samarbeid med Museumsforlaget boka Leve kulturarven!


Les mer

Sletthogging av tømmer med sideskjefta bile

Kunnskap om tidligere tiders arbeidsmetoder er viktig for bygningsvernet, og også for å forstå den rike og varierte gjenstandskulturen som er knytet til tømmermannsfaget.


Les mer

Kråkesølvbroderier innen samiske klesdraktstradisjoner.

Dokumentasjonsprosjektet foregår på Kjækan skole i Kjækan, Kvænangen kommune i Troms.
Her dokumenteres søm av belte med kråkesølvbroderi som er en gjenopptatt teknikk.


Les mer

Søk i håndverksregisteret

Håndverksinstituttet styrker oversikten over utøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Synliggjør deg som håndverker ved å være søkbar i registrert.


Les mer

Våre prosjekter

NHU arbeider hvert år med mange dokumentasjons-
prosjekter rundt om i landet. Hovedmålet er å videreføre håndverkskunnskap ved at nye fagpersoner lærer av tradisjonsbærere.


Handverksnett

Handverksnett setter fokus på tradisjonshandverk. Her finner du oversikt over aktuelle kurs, erfaringer, prosjekter og annen faglig informasjon.


Søk i våre databaser

Håndverksregisteret   
Finn håndverker

ProBas
Prosjektdatabase
Lærebedrifter små og verneverdige fag
Søk etter lærebedrift